ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โทร.036-375149


ขณะนี้ระบบปิดรับสมัครในระดับ ม.1


ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร ในระดับ ม.1

ขณะนี้ระบบปิดรับสมัครในระดับ ม.4

ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
ในระดับ ม.4